अथ श्रीबुध अष्टोत्तर शतनाम नामावली ॥

0
2040
Pap Grah Rahu ka kaal
Pap Grah Rahu ka kaal

अथ श्रीबुध अष्टोत्तर शतनाम नामावली ॥ Budha Graha Ashtottarashata Namavalih.

बुध बीज मन्त्र – ॐ ब्राँ ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः ॥

ॐ बुधाय नमः ॥
ॐ बुधार्चिताय नमः ॥
ॐ सौम्याय नमः ॥
ॐ सौम्यचित्ताय नमः ॥
ॐ शुभप्रदाय नमः ॥
ॐ दृढव्रताय नमः ॥
ॐ दृढफलाय नमः ॥
ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ॥
ॐ सत्यवासाय नमः ॥
ॐ सत्यवचसे नमः ॥१०

ॐ श्रेयसां पतये नमः ॥
ॐ अव्ययाय नमः ॥
ॐ सोमजाय नमः ॥
ॐ सुखदाय नमः ॥
ॐ श्रीमते नमः ॥
ॐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः ॥
ॐ वेदविदे नमः ॥
ॐ वेदतत्त्वाशाय नमः ॥
ॐ वेदान्तज्ञानभास्कराय नमः ॥
ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥२०

ॐ विदुषे नमः ॥
ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ॥
ॐ ऋजवे नमः ॥
ॐ विश्वानुकूलसंचाराय नमः ॥
ॐ विशेषविनयान्विताय नमः ॥
ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ॥
ॐ वीर्यवते नमः ॥
ॐ विगतज्वराय नमः ॥
ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ॥
ॐ अनन्ताय नमः ॥३०

astro classes, Astro Classes Silvassa, astro thinks, astro tips, astro totake, astro triks, astro Yoga

ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ॥
ॐ बुद्धिमते नमः ॥
ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ॥
ॐ बलिने नमः ॥
ॐ बन्धविमोचकाय नमः ॥
ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ॥
ॐ वासवाय नमः ॥
ॐ वसुधाधिपाय नमः ॥
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ॥
ॐ वन्द्याय नमः ॥४०

ॐ वरेण्याय नमः ॥
ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ॥
ॐ सत्यवते नमः ॥
ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ॥
ॐ सत्यबन्धवे नमः ॥
ॐ सदादराय नमः ॥
ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ॥
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ॥
ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ॥
ॐ वश्याय नमः ॥५०

ॐ वाताङ्गाय नमः ॥
ॐ वातरोगहृते नमः ॥
ॐ स्थूलाय नमः ॥
ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ॥
ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ॥
ॐ अप्रकाशाय नमः ॥
ॐ प्रकाशात्मने नमः ॥
ॐ घनाय नमः ॥
ॐ गगनभूषणाय नमः ॥
ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥६०

ॐ विशालाक्षाय नमः ॥
ॐ विद्वज्जनमनोहराय नमः ॥
ॐ चारुशीलाय नमः ॥
ॐ स्वप्रकाशाय नमः ॥
ॐ चपलाय नमः ॥
ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॥
ॐ उदङ्मुखाय नमः ॥
ॐ मखासक्ताय नमः ॥
ॐ मगधाधिपतये नमः ॥
ॐ हरये नमः ॥७०

ॐ सौम्यवत्सरसंजाताय नमः ॥
ॐ सोमप्रियकराय नमः ॥
ॐ महते नमः ॥
ॐ सिंहाधिरूढाय नमः ॥
ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥
ॐ शिखिवर्णाय नमः ॥
ॐ शिवंकराय नमः ॥
ॐ पीताम्बराय नमः ॥
ॐ पीतवपुषे नमः ॥
ॐ पीतच्छत्रध्वजाङ्किताय नमः ॥८०

ॐ खड्गचर्मधराय नमः ॥
ॐ कार्यकर्त्रे नमः ॥
ॐ कलुषहारकाय नमः ॥
ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ॥
ॐ अत्यन्तविनयाय नमः ॥
ॐ विश्वपवनाय नमः ॥
ॐ चाम्पेयपुष्पसंकाशाय नमः ॥
ॐ चारणाय नमः ॥
ॐ चारुभूषणाय नमः ॥
ॐ वीतरागाय नमः ॥९०

ॐ वीतभयाय नमः ॥
ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ॥
ॐ बन्धुप्रियाय नमः ॥
ॐ बन्धुयुक्ताय नमः ॥
ॐ वनमण्डलसंश्रिताय नमः ॥
ॐ अर्केशाननिवासस्थाय नमः ॥
ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ॥
ॐ प्रशान्ताय नमः ॥
ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ॥
ॐ प्रियकृते नमः ॥१००

astro classes, Astro Classes Silvassa, astro thinks, astro tips, astro totake, astro triks, astro Yoga

ॐ प्रियभूषणाय नमः ॥
ॐ मेधाविने नमः ॥
ॐ माधवसक्ताय नमः ॥
ॐ मिथुनाधिपतये नमः ॥
ॐ सुधिये नमः ॥
ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ॥
ॐ कामप्रदाय नमः ॥
ॐ घनफलाश्रयाय नमः ॥

॥ इति बुध अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here