अथ श्री शनैश्चर स्तोत्रम् ।।

0
1000
Mangal Grah Sabhi Kamnao Ko Purn Karata Hai

ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः ।
मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गूश्च ग्रहनायकः ॥ १॥

ब्रह्मण्योऽक्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः ।।
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥२॥

तस्य पीडां नचैवाहं करिष्यामि न संशयः ।।
गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च ॥३॥

।। इति शनैश्चरस्तोत्रम् ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here