श्री गणेश अष्टोतर नामावलि ॥

0
527
Aaj ka Panchang 31 July 2019
Aaj ka Panchang 31 July 2019

श्री गणेश अष्टोतर नामावलि ॥

Shri Mahaganesh Ashtottarshat Namavali:
॥ श्री गणेश अष्टोतर नामावलि ॥

ॐ अकल्मषाय नमः ॥
ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः ॥
ॐ अग्रण्ये नमः ॥
ॐ अजाय नमः ॥
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः ॥
ॐ अध्यक्क्षाय नमः ॥
ॐ अनेकाचिताय नमः ॥
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः ॥
ॐ अव्ययाय नमः ॥
ॐ अव्ययाय नमः ॥
ॐ आश्रिताय नमः ॥
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ॥
ॐ इक्षुचापधृते नमः ॥
ॐ उत्पलकराय नमः ॥
ॐ एकदन्ताय नमः ॥
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः ॥
ॐ कान्ताय नमः ॥
ॐ कामिने नमः ॥
ॐ कालाय नमः ॥
ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः ॥
ॐ कृतिने नमः ॥
ॐ कैवल्यशुखदाय नमः ॥
ॐ गजाननाय नमः ॥
ॐ गणेश्वराय नमः ॥
ॐ गतिने नमः ॥
ॐ गुणातीताय नमः ॥
ॐ गौरीपुत्राय नमः ॥
ॐ ग्रहपतये नमः ॥
ॐ चक्रिणे नमः ॥
ॐ चण्डाय नमः ॥
ॐ चतुराय नमः ॥
ॐ चतुर्बाहवे नमः ॥
ॐ चतुर्मूर्तिने नमः ॥
ॐ चन्द्रचूडामण्ये नमः ॥
ॐ जटिलाय नमः ॥
ॐ तुष्टाय नमः ॥
ॐ दयायुताय नमः ॥
ॐ दक्षाय नमः ॥
ॐ दान्ताय नमः ॥
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ॥
ॐ देवाय नमः ॥
ॐ द्विजप्रियाय नमः ॥
ॐ द्वैमात्रेएयाय नमः ॥
ॐ धीराय नमः ॥
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः ॥
ॐ निरङ्जनाय नमः ॥
ॐ परस्मै नमः ॥
ॐ पापहारिणे नमः ॥
ॐ पाशांकुशधराय नमः ॥
ॐ पूताय नमः ॥
ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः ॥
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॥
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः ॥
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ॥
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॥
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ॥
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ॥
ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ॥
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ॥
ॐ भक्तिप्रियाय नमः ॥
ॐ मायिने नमः ॥
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ॥
ॐ मूषिकवाहनाय नमः ॥
ॐ रमार्चिताय नमः ॥
ॐ लंबोदराय नमः ॥
ॐ वरदाय नमः ॥
ॐ वागीशाय नमः ॥
ॐ वाणीप्रदाय नमः ॥
ॐ विघ्नराजाय नमः ॥
ॐ विधये नमः ॥
ॐ विनायकाय नमः ॥
ॐ विभुदेश्वराय नमः ॥
ॐ वीतभयाय नमः ॥
ॐ शक्तिसम्युताय नमः ॥
ॐ शान्ताय नमः ॥
ॐ शाश्वताय नमः ॥
ॐ शिवाय नमः ॥
ॐ शुद्धाय नमः ॥
ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॥
ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः ॥
ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॥
ॐ श्रीकराय नमः ॥
ॐ श्रीदाय नमः ॥
ॐ श्रीप्रतये नमः ॥
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॥
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः ॥
ॐ समाहिताय नमः ॥
ॐ सर्वतनयाय नमः ॥
ॐ सर्वरीप्रियाय नमः ॥
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॥
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥
ॐ सर्वात्मकाय नमः ॥
ॐ सामघोषप्रियाय नमः ॥
ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः ॥
ॐ सिद्धिदायकाय नमः ॥
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॥
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॥
ॐ सौम्याय नमः ॥
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ॥
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः ॥
ॐ स्थुलकण्ठाय नमः ॥
ॐ स्थुलतुण्डाय नमः ॥
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः ॥
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः ॥
ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः ॥
ॐ हरये नमः ॥
ॐ हॄष्ठाय नमः ॥
ॐ ज्ञानिने नमः ॥

॥ इति श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली संपूर्णम् ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here