अथ श्रीमीनाक्षी देवी अष्टोत्तरशत नामावलिः ।।

0
434
Business Careers and Brihaspati

अथ श्रीमीनाक्षी देवी अष्टोत्तरशत नामावलिः ।। Shri Minakshi Devi Ashtottarshat Namavali.

 

श्रीमातङ्ग्यै नमः ।।
विजयायै नमः ।।
श्यामायै नमः ।।
सर्वेश्यै नमः ।।
शुकप्रियायै नमः ।।
नीपप्रियायै नमः ।।
कदम्बेश्यै नमः ।।
मदाघूर्णितलोचनायै नमः ।।
भक्तानुरक्तायै नमः ।।
मन्त्रेश्यै नमः ।।१०

पुष्पिण्यै नमः ।।
मन्त्रिण्यै नमः ।।
शिवायै नमः ।।
कलावत्यै नमः ।।
रक्तवस्त्रायै नमः ।।
अभिरामायै नमः ।।
सुमध्यमायै नमः ।।
त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः ।।
चारुचन्द्रावतंसिन्यै नमः ।।
रहःपूज्यायै नमः ।।२०

रहःकेल्यै नमः ।।
योनिरूपायै नमः ।।
महेश्वर्यै नमः ।।
भगप्रियायै नमः ।।
भगाराध्यायै नमः ।।
सुभगायै नमः ।।
भगमालिन्यै नमः ।।
रतिप्रियायै नमः ।।
चतुर्बाहवे नमः ।।
सुवेण्यै नमः ।।३०

चारुहासिन्यै नमः ।।
मधुप्रियायै नमः ।।
श्रीजनन्यै नमः ।।
शर्वाण्यै नमः ।।
श्रीशिवात्मिकायै नमः ।।
राज्यलक्ष्मीप्रदायै नमः ।।
नित्यायै नमः ।।
नीपोद्याननिवासिन्यै नमः ।।
वीणावत्यै नमः ।।
कम्बुकण्ठ्यै नमः ।।४०

कामेश्यै नमः ।।
यज्ञरूपिण्यै नमः ।।
संगीतरसिकायै नमः ।।
नादप्रियायै नमः ।।
नीलोत्पलद्युत्यै नमः ।।
मतंगतनयायै नमः ।।
लक्ष्म्यै नमः ।।
व्यापिन्यै नमः ।।
सर्वरञ्जिन्यै नमः ।।
दिव्यचन्दनदिग्धाङ्ग्यै नमः ।।५०

Mata Mahalakshmi
यावकार्द्रपदाम्बुजायै नमः ।।
कस्तूरीतिलकायै नमः ।।
सुभ्रुवे नमः ।।
बिम्बोष्ठ्यै नमः ।।
मदालसायै नमः ।।
विद्याराज्ञ्यै नमः ।।
भगवत्यै नमः ।।
सुधापानानुमोदिन्यै नमः ।।
शंखताटङ्किन्यै नमः ।।
गुह्यायै नमः ।।६०

योषित्पुरुषमोहिन्यै नमः ।।
किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः ।।
कौलिन्यै नमः ।।
अक्षररूपिण्यै नमः ।।
विद्युत्कपोलपलकायै नमः ।।
मुक्तारत्नविभूषितायै नमः ।।
सुनासायै नमः ।।
तनुमध्यायै नमः ।।
विद्यायै नमः ।।
भुवनेश्वर्यै नमः ।।७०

पृथुस्तन्यै नमः ।।
ब्रह्मविद्यायै नमः ।।
सुधासागरवासिन्यै नमः ।।
गुह्यविद्यायै नमः ।।
श्री अनवद्याङ्ग्यै नमः ।।
यन्त्रिन्यै नमः ।।
रतिलोलुपायै नमः ।।
त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।।
रम्यायै नमः ।।
स्रग्विण्यै नमः ।।८०

Mata Mahalaxmi
कीरधारिण्यै नमः ।।
आत्मैक्यसुमुखीभूतायै नमः ।।
जगदाह्लादकारिण्यै नमः ।।
कल्पातीतायै नमः ।।
कुण्डलिन्यै नमः ।।
कलाधरायै नमः ।।
मनस्विन्यै नमः ।।
अचिन्त्यानन्दविभवायै नमः ।।
रत्नसिंहासनेश्वर्यै नमः ।।
पद्मासनायै नमः ।।९०

कामकलायै नमः ।।
कल्याण्यै नमः ।।
नित्यपुष्टायै नमः ।।
शांभव्यै नमः ।।
वरदायिन्यै नमः ।।
सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।।
गुह्योपनिषदुत्तमायै नमः ।।
नृपवश्यकर्यै नमः ।।
भोक्त्र्यै नमः ।।
जगत्प्रत्यक्षसाक्षिण्यै नमः ।।१००

ब्रह्मविष्णुशिवजनन्यै नमः ।।
सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः ।।
गुह्यातिगुह्यगोप्त्र्यै नमः ।।
नित्यक्लिन्नायै नमः ।।
अमृतोद्भवायै नमः ।।
कैवल्यदात्र्यै नमः ।।
वशिन्यै नमः ।।
सर्वसंपत्प्रदायिन्यै नमः ।।१०८

 

।। इति श्रीमीनाक्षी देवी अष्टोत्तरशत नामावलिः सम्पूर्णा: ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here