अथ श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शतनामावलिः ॥

0
875
Jab Pareshaniyon Ki Had Ho To Kare ye Upay
Bar Bar Durghatana Hoti Hai Aapke Sath

अथ श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शतनामावलिः ॥ Shri Mrityunjaya Ashtottarshat Namavali.

पुराने से पुराने एवं जड़ से जड़ रोगों की निवृत्ति हेतु श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तरशत नामावलिः का पाठ करें.

ॐ भगवते नमः ॥
ॐ सदाशिवाय नमः ॥
ॐ सकलतत्त्वात्मकाय नमः ॥
ॐ सर्वमन्त्ररूपाय नमः ॥
ॐ सर्वयन्त्राधिष्ठिताय नमः ॥
ॐ तन्त्रस्वरूपाय नमः ॥
ॐ तत्त्वविदूराय नमः ॥
ॐ ब्रह्मरुद्रावतारिणे नमः ॥
ॐ नीलकण्ठाय नमः ॥
ॐ पार्वतीप्रियाय नमः ॥
ॐ सौम्यसूर्याग्निलोचनाय नमः ॥
ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॥
ॐ महामणिमकुटधारणाय नमः ॥
ॐ माणिक्यभूषणाय नमः ॥
ॐ सृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावताराय नमः ॥
ॐ दक्षाध्वरध्वंसकाय नमः ॥
ॐ महाकालभेदकाय नमः ॥
ॐ मूलाधारैकनिलयाय नमः ॥
ॐ तत्त्वातीताय नमः ॥
ॐ गंगाधराय नमः ॥
ॐ सर्वदेवाधिदेवाय नमः ॥
ॐ वेदान्तसाराय नमः ॥
ॐ त्रिवर्गसाधनाय नमः ॥
ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः ॥
ॐ अनन्तादिनागकुलभूषणाय नमः ॥
ॐ प्रणवस्वरूपाय नमः ॥
ॐ चिदाकाशाय नमः ॥
ॐ आकाशादिस्वरूपाय नमः ॥
ॐ ग्रहनक्षत्रमालिने नमः ॥
ॐ सकलाय नमः ॥
ॐ कलंकरहिताय नमः ॥
ॐ सकललोकैककर्त्रे नमः ॥
ॐ सकललोकैकसंहर्त्रे नमः ॥
ॐ सकलनिगमगुह्याय नमः ॥
ॐ सकलवेदान्तपारगाय नमः ॥
ॐ सकललोकैकवरप्रदाय नमः ॥
ॐ सकललोकैकशंकराय नमः ॥
ॐ शशांकशेखराय नमः ॥
ॐ शाश्वतनिजावासाय नमः ॥
ॐ निराभासाय नमः ॥
ॐ निरामयाय नमः ॥
ॐ निर्लोभाय नमः ॥
ॐ निर्मोहाय नमः ॥
ॐ निर्मदाय नमः ॥
ॐ निश्चिन्ताय नमः ॥
ॐ निरहंकाराय नमः ॥
ॐ निराकुलाय नमः ॥
ॐ निष्कलंकाय नमः ॥
ॐ निर्गुणाय नमः ॥
ॐ निष्कामाय नमः ॥
ॐ निरुपप्लवाय नमः ॥
ॐ निरवद्याय नमः ॥
ॐ निरन्तराय नमः ॥
ॐ निष्कारणाय नमः ॥
ॐ निरातंकाय नमः ॥
ॐ निष्प्रपंचाय नमः ॥
ॐ निस्संगाय नमः ॥
ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः ॥
ॐ निराधाराय नमः ॥
ॐ निरोगाय नमः ॥
ॐ निष्क्रोधाय नमः ॥
ॐ निर्गमाय नमः ॥
ॐ निर्भयाय नमः ॥
ॐ निर्विकल्पाय नमः ॥
ॐ निर्भेदाय नमः ॥
ॐ निष्क्रियाय नमः ॥
ॐ निस्तुलाय नमः ॥
ॐ निस्संशयाय नमः ॥
ॐ निरञ्जनाय नमः ॥
ॐ निरूपविभवाय नमः ॥
ॐ नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णाय नमः ॥
ॐ नित्याय नमः ॥
ॐ शुद्धाय नमः ॥
ॐ बुद्धाय नमः ॥
ॐ परिपूर्णाय नमः ॥
ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ॥
ॐ अदृश्याय नमः ॥
ॐ परमशान्तस्वरूपाय नमः ॥
ॐ तेजोरूपाय नमः ॥
ॐ तेजोमयाय नमः ॥
ॐ महारौद्राय नमः ॥
ॐ भद्रावतारय नमः ॥
ॐ महाभैरवाय नमः ॥
ॐ कल्पान्तकाय नमः ॥
ॐ कपालमालाधराय नमः ॥
ॐ खट्वांगाय नमः ॥
ॐ खड्गपाशांकुशधराय नमः ॥
ॐ डमरुत्रिशूलचापधराय नमः ॥
ॐ बाणगदाशक्तिबिन्दिपालधराय नमः ॥
ॐ तौमरमुसलमुद्गरधराय नमः ॥
ॐ पत्तिसपरशुपरिघधराय नमः ॥
ॐ भुशुण्डीशतघ्नीचक्राद्ययुधधराय नमः ॥
ॐ भीषणकरसहस्रमुखाय नमः ॥
ॐ विकटाट्टहासविस्फारिताय नमः ॥
ॐ ब्रम्हांडमंडलाय नमः ॥
ॐ नागेन्द्रकुंडलाय नमः ॥
ॐ नागेन्द्रहाराय नमः ॥
ॐ नागेन्द्रवलयाय नमः ॥
ॐ नागेन्द्रचर्मधराय नमः ॥
ॐ त्र्यम्बकाय नमः ॥
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॥
ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥
ॐ विश्वेश्वराय नमः ॥
ॐ विश्वरूपाय नमः ॥
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ॥
ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॥

॥ मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शतनामावलिः समाप्तः ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here