अथ श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावली ।।

0
725
श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनामावलिः ।।
 
अथ ध्यानम् ।।
 
मन्दाराकृति पुण्यधाम विलसत् वक्षस्थलं कोमलम्
शान्तं कान्तमहेन्द्रनील रुचिराभासं सहस्राननम् ।
वन्देहं रघुनन्दनं सुरपतिं कोदण्ड दीक्षागुरुं
रामं सर्वजगत् सुसेवितपदं सीतामनोवल्लभम् ।।
 
ॐ सहस्रशीर्ष्णे नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ सहस्रहस्ताय नमः ।
ॐ सहस्रचरणाय नमः ।
ॐ जीमूतवर्णाय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ शेषशायिने नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ पञ्चभूतात्मने नमः ।।१०।।
ॐ मूलप्रकृतये नमः ।
ॐ देवानां हितकारिणे नमः ।
ॐ सर्वलोकेशाय नमः ।
ॐ सर्वदुःखनिषूदनाय नमः ।
ॐ शङ्खचक्रगदापद्मजटामुकुटधारिणे नमः ।
ॐ गर्भाय नमः ।
ॐ तत्त्वाय नमः ।
ॐ ज्योतिषां ज्योतिषे नमः ।
ॐ ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ दशरथात्मजाय नमः ।।२०।।
ॐ राजेन्द्राय नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्प्रदाय नमः ।
ॐ कारुण्यरूपाय नमः ।
ॐ कैकेयीप्रियकारिणे नमः ।
ॐ दन्ताय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
ॐ यज्ञेशाय नमः ।
ॐ क्रतुपालकाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।।३०।।
ॐ नाथाय नमः ।
ॐ शर्ङ्गिणे नमः ।
ॐ रामचन्द्राय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ रामचन्द्राय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ गोविन्द्राय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ विष्णुरूपाय नमः ।
ॐ रघुनाथाय नमः ।।४०।।
ॐ अनाथनाथाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ सीतायाः पतये नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ राघवाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ कन्दर्पाय नमः ।।५०।।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ कौसल्याहर्षकारिणे नमः ।
ॐ राजीवनयनाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
ॐ काकुत्स्थाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ शङ्करप्रियाय नमः ।।६०।।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ सदसद्भक्तिरूपाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ सप्ततालहराय नमः ।
ॐ खरदूषणसम्हर्त्रे नमः ।
ॐ श्रीनृसिम्हाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ सेतुबन्धकाय नमः ।।७०।।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ हनुमदाश्रयाय नमः ।
ॐ उपेन्द्रचन्द्रवन्द्याय नमः ।
ॐ मारीचमथनाय नमः ।
ॐ बालिप्रहरणाय नमः ।
ॐ सुग्रीवराज्यदाय नमः ।
ॐ जामदग्न्यमहादर्पहराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ भरताग्रजाय नमः ।।८०।।
ॐ पितृभक्ताय नमः ।
ॐ शत्रुघ्नपूर्वजाय नमः ।
ॐ अयोध्याधिपतये नमः ।
ॐ शत्रुघ्नसेविताय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ बुद्ध्यादिज्ञानरूपिणे नमः ।
ॐ अद्वैतब्रह्मरूपाय नमः ।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।।९०।।
ॐ रम्याय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ चिदात्मने नमः ।
ॐ अयोध्येशाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ चिन्मात्राय नमः ।
ॐ परात्मने नमः ।
ॐ अहल्योद्धारणाय नमः ।
ॐ चापभञ्जिने नमः ।
ॐ सीतारामाय नमः ।।१००।।
ॐ सेव्याय नमः ।
ॐ स्तुत्याय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ बाणहस्ताय नमः ।
ॐ कोदण्डधारिणे नमः ।
ॐ कबन्धहन्त्रे नमः ।
ॐ वालिहन्त्रे नमः ।
ॐ दशग्रीवप्राणसम्हारकारिणे नमः ।।१०८।।
 
।। इति श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here