अथ श्रीकनक दुर्गाऽऽनन्द लहरी ।।

अथ श्रीकनक दुर्गाऽऽनन्द लहरी ।। Shri Kanaka Durga Ananda Lahari. वन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मानसगोचरं । रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रैपुरं महः ॥ अखण्डमण्डलाकारं विश्वं व्याप्य

Read more