अथ श्रीदुर्गा आपदुद्धाराष्टकम्।।

अथ श्रीदुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् अथवा दुर्गापदुद्धारस्तोत्रम्।। Shri Durga Apaduddhara Ashtakam. नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे । नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते

Read more

अथ श्रीवंशवृद्धिकरं दुर्गाकवचम्।।

अथ श्रीवंशवृद्धिकरं दुर्गाकवचम् अथवा वंशकवचम्।। Vansha Vriddhikaram Durga Kavacham or Vanshakavacham. भगवन् देव देवेशकृपया त्वं जगत् प्रभो । वंशाख्य कवचं

Read more

अथ श्रीचामुण्डा स्तुतिः ।।

अथ श्रीचामुण्डा स्तुतिः ।। Shri Chamunda Stutih. जयस्व देवि चामुण्डे जय भूताऽपहारिणि । जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥१॥

Read more

अथ श्रीकनक दुर्गाऽऽनन्द लहरी ।।

अथ श्रीकनक दुर्गाऽऽनन्द लहरी ।। Shri Kanaka Durga Ananda Lahari. वन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मानसगोचरं । रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रैपुरं महः ॥ अखण्डमण्डलाकारं विश्वं व्याप्य

Read more

अथ श्री चण्डिका अष्टकम् ।।

अथ श्री चण्डिका अष्टकम् ।। Shri Chandika Ashtakam. सहस्रचन्द्रनित्दकातिकान्त-चन्द्रिकाचयै- दिशोऽभिपूरयद् विदूरयद् दुराग्रहं कलेः । कृतामलाऽवलाकलेवरं वरं भजामहे महेशमानसाश्रयन्वहो महो महोदयम्

Read more

अथ श्रीचण्डी ध्वज स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीचण्डी ध्वज स्तोत्रम् ।। Shri Chandi Dhvaj Stotram. अस्य श्री चण्डीध्वज स्त्रोत्र महामन्त्रस्य । मार्कण्डेय ऋषि: । अनुष्टुप् छन्दः

Read more

अथ श्रीकुमारी कवचम् ।। (रुद्रयामल उत्तर तन्त्र अन्तर्गतम्).

अथ श्रीकुमारी कवचम् ।। (रुद्रयामल उत्तर तन्त्र अन्तर्गतम्). Kumari Kavacham from Rudrayamala uttar tantra. आनन्दभैरव उवाच — अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कुमारीकवचं

Read more

अथ श्रीचण्डिका हृदय स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीचण्डिका हृदय स्तोत्रम् ।। Chandika Hridaya Stotram. अस्य श्री चण्डिका हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य । मार्क्कण्डेय ऋषिः, अनुष्टुप्च्छन्दः, श्री चण्डिका

Read more

अथ श्रीदेवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीदेवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम् ।। Devi Aparadha Kshamapana Stotram. ॐ अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् । यां गतिं समवाप्नोति न

Read more

अथ श्रीकात्यायनीस्तुतिः ।।

अथ श्रीकात्यायनीस्तुतिः ।। katyayani Stutih. श्रीराम उवाच ।। नमस्ते त्रिजगद्वन्द्ये सङ्ग्रामे जयदायिनि । प्रसीद विजयं देहि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥१॥

Read more