अथ श्रीकात्यायनीस्तुतिः ।।

अथ श्रीकात्यायनीस्तुतिः ।। katyayani Stutih. श्रीराम उवाच ।। नमस्ते त्रिजगद्वन्द्ये सङ्ग्रामे जयदायिनि । प्रसीद विजयं देहि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥१॥

Read more