अथ श्रीदुर्गा आपदुद्धाराष्टकम्।।

अथ श्रीदुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् अथवा दुर्गापदुद्धारस्तोत्रम्।। Shri Durga Apaduddhara Ashtakam. नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे । नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते

Read more